Alguns no sabreu encara que, des d’aquest passat juliol, la gestió dels carnets de la UAB ha passat al Banc Santander, i per tant, s’ha creat un nou format de targeta. Anteriorment, ja feia la gestió d’alguns col·lectius minoritaris però ara ha passat a gestionar tots els col·lectius de la UAB. Així que, Caixa Catalunya ha deixat definitivament d’estar al càrrec de les targetes universitàries.

Us presentem el nou format de targeta que estarà disponible al febrer o març (la data encara s’ha de determinar) i coincidirà amb una campanya itinerant pels centres organitzada per tal que, tant els pertanyents al PAS, com al PDI puguin bescanviar la seva targeta actual per la nova del Santander.  Actualment, la nova targeta ja inclou els mateixos serveis que l’actual: identificació a dins i a fora de la universitat, accés i préstec bibliotecari, accés a impressores multiservei, Control de presència per al PAS i control d’accessos a pàrquings i edificis.

I quins avantatges té aquesta nova targeta respecte l’altre? Per una banda, aquest nou format permetrà el control d’accessos a pàrquings i edificis de la universitat  mitjançant el sistema de contactless, és a dir, solament aproximant la targeta podràs accedir-hi, i així s’evitarà el desgast de les targetes. Actualment, també s’està treballant per adaptar tots els lectors que hi ha a les barreres dels pàrquings, a les portes d’accés i a les impressores per tal de poder fer servir la capacitat contactless de les targetes.

Segons David Asensio, cap del projecte de les targetes, aprofitant que vivim l’era dels smartphones, també s’està treballant per tal que, de cara al curs vinent sigui possible vincular el nou carnet amb qualsevol tipus de mòbil. Així que no pateixis si et deixes la targeta a casa, perquè podràs gaudir de tots els serveis des del teu smartphone. També s’estan estudiant possibles acords amb entitats de transport per unificar el servei amb el carnet universitari. La nova targeta de la UAB ja està disponible per les altes, renovacions per caducitat, pèrdua, robatori o incidències. Hi ha dues vies per gestionar l’obtenció del nou carnet:

  • La impressió instantània: Consisteix a fer-se el carnet en l’acte als diferents punts disponibles a la UAB. Pots fer-te la fotografia en el moment si vols renovar la que ja tens o és la primera, i sortir amb el carnet a les teves mans en pocs minuts. Hi ha un punt fix a l’oficina del Banc Santander al campus i ,durant els períodes de matrícula, també hi ha diferents punts repartits per la UAB per tal que tothom tingui un punt a prop de la seva Facultat.
  • També pots escollir la impressió centralitzada que consisteix a omplir un formulari web que permet fer una sol·licitud de la nova targeta (renovar la fotografia si és necessari) i rebre-la a casa o al teu centre en unes 3 setmanes. Per últim, només falta activar-la per gaudir de tots els serveis disponibles.