Des del dimarts dia 3 de juliol, està activat  el nou curs acadèmic 2018-2019 al Campus Virtual.

  • Si sou professors/es, podreu activar les vostres assignatures.
  • Si sou estudiantsprogressivament us aniran apareixent les vostres assignatures matriculades a mida que el/la professor/a les activi al Campus Virtual. Recordeu que no han d’aparèixer per força totes les assignatures de les quals us heu matriculat.

Aprofitem l’avinentesa, un cop coberta l’etapa que tenia per objectiu completar la migració cap a les aules Moodle en substitució de l’entorn de Campus Clàssic, per retornar-vos informació de com ha anat aquest procés.

Actualment, totes les assignatures del curs 2017-2018 han utilitzat l’entorn de Campus Virtual basat en Moodle. Us deixem un informe de tancament de la migració.

El pla de migració que es va dissenyar ha permès al professorat una adaptació fàcil i còmode a Moodle. S’han portat a terme diferents accions:

  • Sessions informatives en els Centres sobre les oportunitats pedagògiques i tècniques del canvi i sobre les accions que es duran a terme (13 sessions).
  • Formació virtual del professorat (amb certificat de reconeixement d’aquesta formació) (607 docents i 20 tècnics de SID formats).
  • Suport al professorat en la migració a Moodle (suport especial d’abril a setembre en el SID i suport regular via CAS tot el curs).
  • Altres accions formatives per a usuaris de Moodle (manuals de l’entorn i eines específiques: secció d’Ajuda al professorat).

Durant el curs 2018-19 seguirem amb sessions de formació en:

  • Creació, Gestió i Activitats de grups en Aules Moodle
  • Creació i configuració de l’activitat “Questionaris” a través de Moodle

Trobareu més informació sobre els cursos i tallers de formació permanent, en l’apartat de Recursos Tecnològics per l’Aprenentatge i la Innovació Docent.