Un dels serveis que ofereix la DTIC que més interès desperta és la wifi, tal com es reflecteix a les dades recollides en l’enquesta de satisfacció dels usuaris del 2018. Així, hem pogut comprovar que la majoria d’usuaris considera que el seu funcionament és “correcte”, però també demanen que es segueixi millorant les seves prestacions, com la capacitat, la velocitat o la cobertura. Amb aquesta finalitat, durant l’any passat, la UAB va augmentar el número d’antenes wifi instal·lades en un 15%, fins a arribar a les 927 el 31 de desembre de 2018, amb el que la wifi arriba cada cop a més llocs dels campus i amb millors condicions.

Aquestes instal·lacions es van anar realitzant per tot el campus però en destaquen les actuacions fetes a espais de la Plaça Cívica i a les facultats de Ciències, Biociències, Veterinària, Medicina i Lletres.  En total, durant el 2018 es van destinar 90.000€ al wifi, xifra que representa un 15% del total destinat a les inversions a la Direcció TIC.

Imatge d’una de les actuacions de millora realitzada durant el 2018

Pel que fa a la connexió a Internet, es van substituir els antics equips per altres de nova generació a les dues connexions a Internet del campus de Bellaterra. També es van canviar per nous equips les connexions del campus de Sabadell i de les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB.