Aquest 2019 volem seguir millorant les prestacions de la xarxa de la universitat. Per això estem fent unes actuacions destinades a millorar la xarxa de fibra òptica del Campus i el CPD (Centre de Processament de Dades), que està a l’Edifici D i és on hi ha la major part de servidors que donen servei a nivell corporatiu a la universitat.

A part, també hi ha previstes inversions en els tallafocs perimetrals, que estan pensats per a protegir la xarxa corporativa de les amenaces externes.

 

Millores a la xarxa de fibra òptica del Campus

Actualment ja hi ha fibra òptica al llarg de tot el campus de la universitat. Les actuacions més destacades per aquest any són les instal·lacions per connectar els espais de l’UAB Open Lab a la xarxa de la universitat i, en part condicionat per aquest fet, el reforç d’un tram central que havia quedat saturat.

Les noves fibres òptiques permeten la connexió de nous espais, però també augmentar la resiliència de la xarxa, és a dir, el mallatge de la mateixa,  de manera que el trànsit de dades es mantingui operatiu encara que un camí quedi tallat. En un futur es substituiran els dispositius electrònics per permetre una interconnexió a més velocitat. Tot això farà que els usuaris estiguin més protegits davant fallades i gaudeixin de més capacitat en la seves connexions a la xarxa.

 

Esquema dels enllaços i el nivell d’ocupació de la xarxa a la UAB

Millores d’interconnexió al CPD corporatiu

Actualment estem fent una renovació dels elements de xarxa que interconnecten aquests equips que donen servei a nivell corporatiu a la universitat. Els usuaris gaudiran de més capacitat i fiabilitat dels serveis que s’ofereixen. Aquests nous dispositius que s’hi instal·laran permetran connexions de 10, 40 i 100 Gbps, així com una major seguretat en les connexions.

Renovació dels tallafocs perimetrals

Gràcies als tallafocs perimetrals es dificulta que, per exemple, entrin virus o es desactivin els atacs a les pàgines web de la universitat. La seva principal funció  és vigilar que no es facin connexions malicioses cap a la xarxa de la nostra universitat i assegurar les connexions de dades de la xarxa interna. Enguany ja s’ha iniciat el procés per la renovació dels tallafocs perimetrals, amb la qual cosa els usuaris veuran millorada la seguretat i que puguin gaudir d’una connexió a Internet amb plena tranquil·litat.