Espai d'informacions i difusió
de les TIC a la Comunitat UAB

Comunitat, Notícies

Pla millores en la Preservació de les dades

La Universitat té previstes una sèrie d’actuacions durant el 2020 per millorar la seguretat en la salvaguarda i custòdia de les dades. La principal problemàtica que es vol solucionar és no haver de fer una restauració que suposés una pèrdua de dades d’un període significatiu, en cas d’un incident greu en el Centre de Processament de Dades que fes irrecuperable les dades allà guardades.

La solució dissenyada passa per disposar d’altres ubicacions on poder allotjar les dades en forma de còpies de seguretat fiables, amb actualització gairebé a temps real i disponibilitat immediata.

Els dos projectes que s’han proposat són:

  • Crear una infraestructura al Rectorat (Edifici A), on es faran les còpies de seguretat de les dades i que garantirà la seva disponibilitat immediata amb un temps de pèrdua de dades no superior a uns pocs minuts. Aquesta actuació, juntament amb la millora de la xarxa ha de permetre augmentar la resiliència de dades dins el Campus. Per tal d’assolir aquest objectiu hem adquirit un sistema que ens permet fer una segona còpia quasi-síncrona de les dades corporatives.
  • Disposar d’una còpia de seguretat diària allotjada en una ubicació externa i allunyada del Centre de Processament de Dades, per tenir les dades segures en cas d’una incidència amb afectació àmplia, o bé en el cas en què el sistema de còpia de seguretat tingui una avaria greu.

Tot i que en la actualitat disposem de sistemes d’emmagatzematge i de còpia de seguretat d’alta qualitat i amb mesures de redundància interna que els fan immunes a fallades de qualsevol dels elements que els composen, com per exemple: fonts d’alimentació, discs durs, controladores, connexions de xarxa, etc., aquestes noves actuacions ens permetran poder reaccionar ràpidament amb mínima pèrdua de dades també a casos més extrems, com podrien ser la fallada de tot el Centre de Processament de Dades a causa d’un desastre com ara un incendi o una inundació.

El projecte estava previst que comencés a executar-se durant el segon trimestre de 2020, però a causa de la situació actual de confinament amb el Covid-19, que afecta a l’adjudicació i a les posteriors dificultats d’intervenció física a les instal·lacions, s’ha hagut d’endarrerir. La planificació actual és que les actuacions estiguin finalitzades al llarg de 2020.

Si us ha resultat útil o ha despertat el vostre interès aquest “post”, el podeu comentar i compartir!
  1. David Sierra Hernández

    Molt interessant! Gràcies per la feina que feu!

Respon