Degut al període de confinament provocat pel Covid-19, l’activitat del Campus Virtual de la UAB s’ha incrementat al voltant d’un 40%. Un cop passat el període de Setmana Santa, no només s’ha mantingut aquesta activitat, sinó que ha augmentat.  

Els accessos al Campus Virtual s’han duplicat tan en alumnat com en professorat

Aquest creixement en l’ús de la plataforma de docència en línia ha suposat un gran impacte en el rendiment d’aquesta infraestructura. Les eines que més càrrega han suposat han estat els fitxers, les eines d’avaluació i en particular els qüestionaris, i els fòrums. Amb la finalitat d’adaptar les infraestructures al fort creixement de la demanda, s’han dissenyat les següents accions de contingència:

  1. Ampliació de la capacitat de l’entorn de base de dades
  2. Possibilitat d’executar qüestionaris externs (Microsoft Forms) amb un sistema que els vincula a una validació paral·lela del NIU i contrasenya corporatius
  3. Planificació i distribució de les avaluacions que es fan fins al 31 de maig mitjançant el registre previ per formulari
  4. Adaptació de l’eina de cita prèvia per fer les reserves d’horaris, via les gestions acadèmiques, de les avaluacions que es faran a partir de l’1 de juny

Un altre recurs en línia que ha crescut és l’ús de Teams (plataforma col·laborativa). L’eina s’ha consolidat durant aquest confinament. El nombre de missatges de text abans del confinament era d’una mitjana inferior als 40 al dia, passant després al voltant dels 800 al dia, l’augment suposa multiplicar per 20 l’ús (20x). Les videoreunions, també han anat creixent, passant d’una mitjana inferior a les 4 al dia a més de 600 al dia, fet que suposa un multiplicar per 150 l’ús (150x).

Les videoreunions han passat d’una mitjana inferior a les 4 al dia a més de 600 al dia, fet que suposa un increment de 150x

Això ens indica que els usuaris s’han adaptat ràpidament a la situació i han adoptat les eines de l’entorn de teletreball.