A causa de l’emergència sanitària provocada per la CoViD19, la UAB posa a disposició de l’alumnat, equipament informàtic i connectivitat a internet per aquelles persones que no en tinguin o no sigui adequat per seguir amb la docència. Fins ara s’han obert dues convocatòries per sol·licitar el material informàtic i actualment ja s’han atorgat més de 100 ajuts.

Ha estat una acció coordinada entre la Direcció de Tecnologies de la Informació i  la Comunicació,  el Servei de Biblioteques, l’Àrea de Serveis Logístics i Administració, l’Àrea d’Afers Acadèmics, el Servei de Seguretat i Vigilància, i el Vicerectorat d’Alumnat i Ocupabilitat. Gràcies a tots plegats, ha sigut possible l’adquisició d’alguns elements, l’adaptació i preparació del material, l’elaboració de documentació i l’enviament de tot l’equipament informàtic i de connectivitat a internet als domicilis dels alumnes. Aquesta operació ha estat complicada degut a les limitacions de desplaçament i d’actuació presencial al Campus.

Davant d’aquesta situació, la Universitat ha fet una adquisició específica de portàtils i de mòdems 4G, els quals, posteriorment s’incorporaran al servei de préstec puntual del Servei de Biblioteques. Els ordinadors s’han adaptat convenientment per tal que puguin ser utilitzats com a ordinadors per seguir l’activitat docent.

Les línies de dades per a la connectivitat a internet han estat proporcionades sense cost per Vodafone, gràcies al seu programa de suport a les necessitats especials generades pel CoViD19.