Aquest article inclou enllaços i serveis que poden estar deshabilitats en aquests moments. Disculpeu les molèsties.

En el futur proper la Universitat s’enfronta al repte de donar resposta a la creixent demanda en la capacitat de transmissió de dades, garantint-ne la seguretat i la disponibilitat, sobrevingut pel previsible augment de connexions d’altes prestacions dels grups de recerca i per la necessitat d’adaptar-se als nous models de docència i de governança corporativa. Per aquests motius, s’ha previst per aquest 2020 un conjunt d’actuacions en projectes per a la infraestructura de comunicacions.

La solució dissenyada consisteix en augmentar l’amplada de banda/capacitat de la xarxa d’interconnexió entre els edificis, de les connexions a la xarxa dels ordinadors i l’actualització i augment de les capacitats dels elements que filtren el tràfic provinent de l’exterior (Internet).

La situació d’estat d’alarma ha afectat en diferent mesura l’execució i/o la contractació dels projectes previstos, retrassant-ne la posada en marxa de les millores i que a continuació descrivim:

  • L’actualització de l’electrònica d’accés a la xarxa (commutadors d’accés), que en una 1a fase abastarà la substitució d’un mínim de 160 commutadors d’accés per tot el Campus, que suposa la renovació d’un 35% del parc, addicional 20% que ja estava actualitzat. Aquests commutadors proporcionaran connectivitat a 1Gbps, multiplicant per 10 la capacitat actual, amb PoE (alimentació elèctrica a través del cable ethernet) als equips que hi estiguin connectats. Amb aquesta millora el dispositiu final (punt d’accés WiFi, ordinador, impressora…) augmentarà la capacitat i velocitat en la transmissió de dades. Es preveu en els propers anys estendre aquesta renovació a la resta de commutadors del campus. Actualment s’està reactivant el procediment administratiu i esperem poder desplegar la major part dels dispositius abans del final de 2020.
  • La renovació de la xarxa de comunicacions entre els edificis del Campus, amb connexions redundants de 25Gbps, escalables en el futur a 100Gbps o més, des de cada edifici cap als centres de processament de dades (CPDs) de la Universitat i les sortides  a Internet. Això permetrà ampliar l’amplada de banda en un factor 25x com a mínim i millorar la disponibilitat de les connexions tant dins del campus com cap a Internet. En aquest moment estem planificant la publicació del concurs de contractació i la previsió és que el procediment administratiu estigui finalitzat aquest any.
  • La renovació dels tallafocs perimetrals (dispositius que ajuden a protegir la xarxa contra amenaces externes), que suposarà l’ampliació de l’amplada de banda, la capacitat de filtratge del tràfic i la integració de la Xarxa Privada Virtual . Actualment s’està executant la seva posada en funcionament.

Un cop acabades aquestes actuacions tindrem una xarxa amb capacitat d’absorbir les necessitats actuals de la Universitat i el creixement esperat els propers anys. L’augment significatiu en la capacitat de transmissió de dades tant dins del Campus com amb Internet ens permetrà, a més, poder embarcar-nos en nous projectes que puguin requerir la transmissió i anàlisi massiva de dades.

La inversió, juntament amb el projecte de millores en la preservació de les dades, està al voltant del milió d’euros. Tot i els retards que ha suposat el CoViD19 en la formalització i execució d’aquests projectes, la previsió actual segueix sent que una part significativa d’aquests esforços començaran a veure resultats dins de l’any 2020.