Des del mes de maig de 2022, per utilitzar el recurs ARE és necessari autenticar-se tan fora com dins el Campus

En ple confinament, quan l’accés a la tota la documentació des de casa és indispensable per seguir amb les tasques docents i de recerca, parlem amb el personal dels àmbits de Biblioteca Digital i de Tecnologia del Servei de Biblioteques de la UAB. 

Com ha estat per vosaltres aquest període? 

Si pugues resumir en un concepte quina ha estat la nostra prioritat escolliria “actuar amb rapidesa”.  Era prioritari garantir que estudiants, professors i investigadors poguessin continuar amb les classes i recerques.  Tot això s’havia de fer des de casa, ningú podia accedir al campus, així que l’ARE es va convertir en una eina imprescindible per poder garantir l’accés a la informació digital disponible.  La Biblioteca Digital ha crescut un 91,7% de mitjana durant aquests 3 mesos. 

Parleu de l’ARE com a eina imprescindible.  Ens podríeu dir en poques paraules, què és el servei ARE i a qui pot interessar? 

El servei ARE és el que permet accedir als recursos electrònics subscrits de la Biblioteca Digital de la UAB des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet situat fora del campus, ja que identifica a l’usuari com a membre de la universitat dins les plataformes dels editors. 

És una eina bàsica, tant per als estudiants que volen consultar un llibre de bibliografia recomanada d’una assignatura com per als professors i investigadors que volen accedir als articles d’investigació.  

A quins recursos electrònics dona accés la Biblioteca Digital? 

Podem trobar-hi revistes i articles de revistes, llibres i capítols de llibres i bases de dades.  

… i es poden accedir tots els continguts? 

L’accés als contingutsdepèn de cada llicència signada amb el proveïdor i/o l’editor. En el cas de llibres electrònics inclou el contingut a text complet del document, per  les revistes electròniques les llicències estableixen una cobertura cronològica concreta que l’usuari pot consultar al  Cercador de les Biblioteques UAB ol’Índez A-Z de revistes i llibres electrònics i per les Bases de dades i altres recursos electrònics es pot accedir al contingut establert per la llicència, per la qual cosa aconsellem als usuaris limitar la cerca per materials subscrits sempre que sigui possible. 

Sovint, quan no podem accedir a un recurs concret té a veure amb la cobertura de la subscripció.  En el cas de les bases de dades, especialment les de grans editors, cal saber que no tot el contingut existent estarà subscrit per la UAB, en d’altres casos és perquè la consulta és exclusiva per a membres de la comunitat universitària UAB en actiu (Alumnes, PDI i PAS).

Què cal fer per utilitzar-lo?

La connexió a l’ARE s’activa automàticament quan es vol accedir a qualsevol recurs-e (bases de dades, llibres, articles i revistes) des del web del Servei de Biblioteques, tant si és al campus com si és a casaÉs per aquest motiu que sempre recomanem, en la mesura del possible, fer servir la pàgina web del Servei de Biblioteques per consultar la Biblioteca Digital.

…i si es vol accedir directament des d’un navegador o des d’una base de dades concreta? 

En el cas que consulteu els recursos  directament des d’un navegador (per exemple WOS, Scopus o contingut de PubMed),sense passar pel web del Servei de Biblioteques, haureu de fer servir el botó ARE per a identificar-vos com a usuaris UAB.   

El botó ARE s’ha d’instal·lar a la barra de favorits del navegador que empreu habitualment i s’ha de clicar quan ja esteu a la plataforma on voleu consultar el recurs electrònic, tal com explica la pàgina Accés als Recursos Electrònics des de fora de la UAB. 

Disposeu d’informació a l’abast dels usuaris que descrigui el procés d’instal·lació? 

Poden consultar els tutorials publicats al canal de  Youtube Biblioteques UAB, on en trobaran uns quants relacionats amb la Biblioteca Digital de la UAB, en concret els recomanem elminitutorial sobre com consultar els recursos electrònics.

… i en cas de que no sortir-se’n,  on es poden adreçar? 

Per qualsevol dubte relacionat amb l’accés als recursos electrònics  es poden adreçar al servei  Pregunt@ a les Biblioteques UAB o al  Whatsapp del Servei de Biblioteques.  I si necessitessin encara més suport, també poden sol·licitar assessorament en línea, on els podrem atendre virtualment.