El dia 14 de juliol s’activa el nou curs acadèmic al Campus Virtual. Això vol dir que, si sou estudiants, us aniran apareixent les assignatures tan bon punt us hàgiu matriculat, sempre que el/la docent hagi activat el curs. Això es fa de manera progressiva. Igualment, encara us apareixeran les assignatures que heu estat cursant durant el curs 2019-2020. Si sou docents, ja podreu activar les vostres aules. Aquest nou curs, el Campus Virtual ve amb millores en l’entorn de la docència en línia.

Aquests són els nous recursos que s’afegeixen pel nou curs

Test offline – El professorat tindrà la possibilitat de dissenyar exàmens al Campus Virtual i imprimir-los. L’alumnat respon les preguntes de forma presencial i després es corregeix de manera automàtica a l’aula virtual a partir d’un escaneig de la prova.

Assistència – És un registre digital de l’assistència a classe. Permet al professorat fer un seguiment de la compareixença a la classe dels i les alumnes directament des de la plataforma Moodle.

Qüestionari interactiu – El professorat pot crear qüestionaris a partir del banc de preguntes i els i les estudiants respondran a la mateixa classe amb el suport d’un dispositiu amb connexió a Internet.

També s’introdueix una eina per analitzar la participació

El professorat podrà visualitzar mitjançant estadístiques com participa l’alumnat a l’aula virtual: qui ha accedit a un recurs concret, grau de participació… Els resultats apareixen representats en gràfics.

Milloren els qüestionaris: desmarcar una resposta

Fins ara l’alumnat que responia qüestionaris a l’aula Moodle trobava a faltar que, un cop marcada una opció a una pregunta, ja no es pogués deixar en blanc. Ara s’ha introduït la possibilitat de desmarcar i deixar en blanc una pregunta.

Noves possibilitats pel que fa als fitxers amb contingut H5P

H5P és una eina que permet crear continguts multimèdia interactius. Fins ara, aquest contingut ja es podia crear amb Moodle. Aquest curs s’introdueix la possibilitat d’afegir fitxers d’aquesta tipologia ja creats a qualsevol activitat o recurs. El professorat podrà fer-ho fàcilment des de l’editor de text.

Podeu consultar tots els detalls sobre les novetats que presenta enguany el Campus Virtual clicant en aquest enllaç. Si sou professors/es, aprofitem per deixar-vos unes recomanacions per millorar l’experiència de la docència virtual.