La Universitat Autònoma de Barcelona ha adoptat nous criteris per a la gestió documental i d’emmagatzematge de dades que canvien la manera en què es treballava fins ara

Tal com hem anat informat al llarg de les darreres setmanes, s’està procedint al tancament de dos dels sistemes principals que fins ara s’empraven per l’emmagatzematge de documents i arxius a la Universitat: les unitats de xarxa (S2002) i el servei al núvol Nebula. Això es deu a la necessitat de disposar d’un sistema que doni més i millors funcionalitatsmés garanties de seguretat i d’integració amb el programari del pack Microsoft Office 365.

A més, la Universitat també ha fixat els criteris per a la gestió documental, donat que cal fixar un sistema institucional d’emmagatzematge vàlid per a tots els col·lectius, tant de PAS com de PDI, en relació amb tota la documentació.

Nebula

Logotip del servei Nebula

El servei d’emmagatzematge Nebula s’ha reobert de manera temporal perquè els usuaris puguin recuperar les dades que hi tenien desades. Es tancarà el pròxim 30 d’abril i passada aquesta data ja no hi haurà opció de recuperar el material desat. Des de la DTIC s’ha elaborat un document on es donen recomanacions genèriques per a la còpia i traspàs d’arxius a cadascuna de les solucions corporatives que es donen: Teams i OneDrive.

És important fer cas a les indicacions, ja que es donen solucions diferenciades per a cada tipologia de documents, depenent de si són d’ús individual o d’un equip de treball. A més, també podeu consultar la infografia en què es detalla el procediment a seguir per descarregar correctament els arxius que teníeu a Nebula. En cas que siguin arxius dins de carpetes compartides amb un grup de treball, per evitar duplicitats i facilitar el procés, us recomanem que sigui una sola persona qui dugui a terme la descàrrega dels arxius i la posterior reubicació a la solució corporativa indicada. Tingueu en compte que serà necessari autenticar-se a la Xarxa Privada Virtual per poder accedir a Nebula.

“El servei Nebula es tancarà el pròxim 30 d’abril i passada aquesta data ja no hi haurà opció de recuperar el material desat”

Unitats de xarxa (S2002)

També s’ha habilitat un procediment per recuperar les dades que els usuaris tenien guardades a les carpetes compartides de les unitats de xarxa (antic S2002). Només es podrà fer fins a finals del 2022. Les solucions corporatives que es donen són les mateixes que amb el servei Nebula. Així doncs, trobareu les indicacions en aquest document i podeu trobar aquestes dades a les carpetes ubicades a UAB Shares.

A UAB Shares podeu optar per dos procediments diferenciats: el traspàs directe de les dades cap a OneDrive i Teams o la descàrrega normal. Tingueu en compte que si opteu pel primer, abans haureu hagut de configurar prèviament un equip de Teams o una carpeta compartida a OneDrive. Trobareu totes les opcions en aquesta infografia. Tingueu en compte que hi ha limitacions a l’hora de fer aquest traspàs.

Es recomana no fer una còpia de tot el contingut de la carpeta, sinó que cadascú només faci la migració a Teams d’aquelles dades que consideri necessàries per a la seva feina habitual.

Les dades que els usuaris tenien desades a les carpetes personals (antiga unitat M:) anirà apareixent al OneDrive  de cada persona al llarg d’aquesta setmana. El nom de la carpeta serà ‘_2021-10-09_unitatM’ i només apareixerà a les persones que tenien fitxers en aquesta unitat.

“El servei d’Unitats de Xarxa (S2002) es tancarà a finals del 2022 i passada aquesta data ja no hi haurà opció de recuperar el material desat”

SUBSCRIU-TE AL BLOG: CANALTIC.UAB.CAT PER REBRE TOTES LES ACTUALITZACIONS I SEGUEIX-NOS AL TWITTER @TIC_UAB I A INSTAGRAM @TIC_UAB !