Amb l’objectiu de protegir i agilitzar la firma de documents que es generen en el dia a dia del normal funcionament de la Universitat, l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació (OGID), en col·laboració amb la DTIC, facilita l’accés al servei de Repositori de certificats digitals per tal que es pugui delegar l’ús del certificat digital d’una persona a d’altres autoritzades per fer tràmits concrets en nom seu. Aquest sistema garanteix que no es fa un ús indegut del certificat que es confia per part de la persona delegada, ja que permet restringir-ne l’ús a unes URL concretes, assignar l’accés en un marc de temps personalitzable i, fins i tot, l’autenticació per un segon factor (PIN).

Per tal d’accedir i configurar el servei, és necessari descarregar un client a través del qual després es pot accedir als certificats. Això permet que aquests no viatgin de màquina en màquina, sinó que estiguin allotjats en un únic equip centralitzat, controlat i segur, la qual cosa és una de les principals raons de ser d’aquest sistema. Als ordinadors gestionats el client es pot instal·lar fàcilment des del portal d’empresa.

El servei està adreçat a persones usuàries que disposen d’un certificat que les identifica com a personal (PDI i PAS) de la Universitat i que requereixen, pel seu càrrec o responsabilitat, delegar l’ús del seu certificat a determinades persones i per fer tràmits concrets en nom seu.

Un altre dels avantatges és l’agilització que permet, ja que sovint una persona responsable d’una àrea concreta rep una gran quantitat de documents per signar. Amb l’eina, només cal que el/la titular del certificat doni el consentiment per tal que persones delegades puguin fer ús del certificat. Aquestes situacions es donen sobre manera en l’àmbit de la recerca i de la gestió econòmica de la Universitat.

La Plataforma  Custòdia de Certificats Digitals, que suporta el servei de Repositori de certificats digitals,  és un servei que dona el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i s’adreça a les universitats catalanes, centres de recerca adherits a l’Anella Científica i organismes públics.

L’OGID és l’encarregada de vetllar pel correcte funcionament dels certificats desats al repositori de l’Autònoma i, per tant, també és l’oficina a la qual cal adreçar-se, mitjançant l’adreça certificacio.digital@uab.cat, per poder accedir al servei.

Podeu consultar com es duu a terme la configuració al Manual d’Usuari.

SUBSCRIU-TE AL BLOG: CANALTIC.UAB.CAT PER REBRE TOTES LES ACTUALITZACIONS I SEGUEIX-NOS AL TWITTER @TIC_UAB I A INSTAGRAM @TIC_UAB !