La UAB ha instal·lat el programari PrinterLogic, que facilita la tasca de compartició d’impressores en xarxa als membres del PDI i PAS 

 

Després de l’atac informàtic que la Universitat va rebre l’any passat no va ser possible recuperar el sistema que es feia servir per compartir impressores per raons de seguretat. Això ha implicat haver de configurar la compartició de les impressores en xarxa de forma manual o imprimir al sistema d’auto impressió, còpia i escaneig de la Universitat.  

Dona’t que això pot portar certa complexitat tècnica, l’Autònoma ha implantat un nou sistema de compartició d’impressores, PrinterLogic, per tal de facilitar i agilitar el procediment.  

 Com funciona aquest nou sistema? 

Per cada impressora que es vulgui compartir hi haurà una persona responsable encarregada de demanar donar-la d’alta amb el nom que triï. Posteriorment, aquesta afegirà a la llista de persones usuàries totes aquelles altres persones amb ordinadors gestionats amb les quals es vulgui compartir la impressora.  

Un cop estigui donada d’alta, una persona ja podrà imprimir des del seu ordinador sense fer res.

La persona responsable de la impressora podrà trobar com realitzar tots els passos i instruccions pertinents al manual de l’administrador.

A més, aquest sistema permet tenir un registre de totes les impressions efectuades, per tal de veure l’ús que se’n fa. A partir d’aquí, cada centre pot decidir si estableix una determinada política d’impressió i, si ho creu oportú, repartir els costos internament. 

Qui el pot utilitzar? 

El servei té com a persones destinatàries els col·lectius PDI i PAS que disposin d’un ordinador gestionat, i dins del seu entorn hi hagi una impressora susceptible a ser compartida.  

Tot i això, el nombre de llicències per a compartir impressores amb PrinterLogic és limitat i per això, a cada centre se n’ha assignat un nombre específic. En canvi, el nombre de persones usuàries que poden compartir i utilitzar cada impressora és il·limitat. Una mateixa persona inclús pot estar assignada a diferents impressores. 

Es prioritzarà donar llicències per a aquelles impressores amb major nombre de persones usuàries. Per aquest motiu, es recomana compartir la impressora amb el nombre màxim possible de persones. 

 

Trobareu més informació a la descripció del Servei de compartició d’impressores a la web de la DTIC.

SUBSCRIVIU-VOS AL BLOG CANALTIC.UAB.CAT PER REBRE TOTES LES ACTUALITZACIONS I SEGUIU-NOS A TWITTER @TIC_UAB I A INSTAGRAM @TIC_UAB!