Escolteu l’article:

Les cartes de serveis són documents que informen sobre els serveis públics que es gestionen a la UAB, les condicions en què es presten, els compromisos de qualitat amb què s’ofereixen i els drets que tenen les persones usuàries en relació amb aquests serveis.

El 12 de desembre passat, la Comissió de Qualitat de la UAB va aprovar la carta de serveis de la DTIC, on s’explica a les persones usuàries de la Universitat que la Direcció de TIC ofereix un seguit de serveis, entre els quals suport a l’usuari, suport tècnic informàtic i, gestió i desenvolupament de projectes TIC, i que també actua com a responsable del sistema informàtic.

Així mateix, les persones usuàries de la UAB tenen dret a requerir que es compleixin tots els compromisos que la DTIC ha assumit, a tenir accés a la informació sobre tots els serveis oferts, a rebre formació i assessorament en l’ús de les eines tecnològiques, a manifestar els seus suggeriments o queixes sobre els serveis a disposar de la garantia de confidencialitat de les seves dades personals i a rebre un tracte respectuós i una atenció eficient de tot el personal de la DTIC.

A la secció de la DTIC del web de la UAB podeu consultar tots els serveis que oferim així com el vostres drets i obligacions.

Subscriviu-vos al blog  canaltic.uab.cat  per rebre totes les actualitzacions i seguiu-nos a X,  @tic_uab, i a Instagram,  @tic_uab!