T’has preguntat mai com és que arribes al matí i tota la informàtica de la universitat funciona amb normalitat?

Això és que perquè tant dins com fora de l’horari laboral hi ha un grup de persones que des de la Direcció TIC treballen perquè puguem tenir la màxima disponibilitat possible dels nostres serveis TIC.

A part del Centre d’Assistència i Suport (CAS), que està operatiu de dilluns a divendres, existeixen centres d’operacions remotes que operen durant la nit, festius i caps de setmana i la seva tasca és comprovar que els serveis institucionals funcionin correctament. Això es fa utilitzant eines de monitorització que controlen més de 15.000 paràmetres diferents dels servidors del Centre de Processament de Dades (CPD), de les aplicacions que s’hi executen, de la infraestructura de xarxa de tota la universitat, així com la sortida a Internet de la UAB, les instal·lacions de suport (aire condicionat, sistemes d’alimentació ininterrompuda, grups electrògens, seguretat física dels accessos…) del CPD. En cas de detectar-se alguna incidència es posen en marxa els mecanismes necessaris per solucionar-la tan aviat com sigui possible.

Per tal que tot rutlli, i que puguem operar amb normalitat quan arribem cada matí a la universitat, a la nit es fan una sèrie de procediments rutinaris com les còpies de seguretat o tasques de manteniment per millorar el rendiment i fer proves a les bases de dades.

 

 

També es fan actuacions planificades, com els canvis de versions de les diferents aplicacions i actualitzacions de maquinari, que es fan de nit i als caps de setmana.

Aquest tipus de tasques suposa executar procediments llargs i complexos, i fer-los en horari laboral normal provocaria talls de servei. És per això que són feines que es fan quan hi ha poca activitat a la universitat, per tal que la incidència sempre sigui mínima pels usuaris.

Aquest seguit de tasques es duen a terme per tal que tota la comunitat UAB gaudeixi dels serveis TIC i per garantir la seva màxima disponibilitat.